logo-bip   

WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Od 05.04.2022r. do 28.04.2022r. w Klubie Integracji Społecznej odbywały się grupowe warsztaty kompetencji społecznych, które składały się z 4 modułów: psychoedukacyjne zajęcia rozwoju inteligencji emocjonalnej, zajęcia rozwijania komunikacji międzyludzkiej. zajęcia z autoprezentacji oraz trening motywacyjny.  Ww. formę wsparcia prowadził psycholog, który po zakończeniu warsztatów wydał dla każdej osoby opinię, m.in. w zakresie oceny czy ww. osoba zwiększyła poprzez udział w warsztatach  umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Wszyscy uczestnicy warsztatów zwiększyli swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress