logo-bip   

Pomoc jednorazowa dla obywateli Ukrainy – 300 zł / Одноразова допомога громадянам України – 300 зл.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.  Świadczenie to przyznawane jest  niezależnie od dochodu.

Aby skorzystać z jednorazowego świadczenia, należy:

  • posiadać numer PESEL (zobacz, jak go otrzymać? https://um.jaslo.pl/pl/numery-pesel-dla-uchodzcow-z-ukrainy/)
  • zgłosić się do MOPS Jasło, ul. Szkolna, 25, pok. 112 (I piętro) i wypełnić wniosek (wersja papierowa znajduje się na miejscu w urzędzie, wersja elektroniczna poniżej do pobrania).

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE UA

Klauzula informacyjna

 

Одноразова допомога громадянам України – 300 зл.

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, має право на одноразову допомогу в розмірі 300 злотих на особу, призначену для існування, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату за житло. Ця пільга надається незалежно від доходу.

Щоб скористатися одноразовою пільгою, необхідно:

–    мати номер PESEL (дізнайтеся, як його отримати  https://um.jaslo.pl/pl/numery-pesel-dla-uchodzcow-z-ukrainy/)

–    звернутися  до Міського центру соціальної допомоги в місті Ясло, вул. Школьна, 25, каб. 112 (другий поверх) та заповніти заявку (паперова версія доступна в кабінеті, електронну версію можна завантажити нижче).

ЗАЯВА НА ОДНОРАЗОВУ ПІЛЬГУ  UA

Інформаційне застереження

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress