logo-bip   

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że rozpoczął realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, z którego mogą skorzystać osoby powyżej 65 roku życia. W ramach Programu oferowane jest m.in. wsparcie społeczne i psychologiczne oraz ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, a także wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Do uczestnictwa w Programie zachęcamy w szczególności osoby mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu pomoc świadczona będzie przez wolontariuszy oraz pracowników Ośrodka i obejmować będzie:

  • pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc
    w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia,
  • towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w miarę możliwości osób udzielających wsparcia,
  • dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, lekarstwa (koszt zakupionych produktów pokrywa senior )

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu  13 44 64 328 ( Kancelaria MOPS ) lub dzwoniąc na numer ogólnopolskiej infolinii Korpusu Wsparcia Seniorów 22 505 11 11. Wsparcie w ramach Programu udzielane będzie do końca 2022 roku.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress