logo-bip   

Warsztaty kompetencji społecznych

Od dnia 05.04.2022r. realizowane są w Klubie grupowe warsztaty kompetencji społecznych, które składają się z 4 modułów:  psychoedukacyjne zajęcia rozwoju inteligencji emocjonalnej, zajęcia rozwijania komunikacji międzyludzkiej, zajęcia z autoprezentacji oraz trening motywacyjny. Celem warsztatów jest zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Warsztaty w wymiarze 60 godzin  potrwają do 28.04.2022r. , a kolejnym etapem ścieżki uczestnictwa w projekcie będą kursy zawodowe, które zakończą się państwowym egzaminem zewnętrznym.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress