logo-bip   

Szkolenie z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych

Dnia 09.03.2022r.  w Klubie Integracji Społecznej odbyło się szkolenie z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. Szkolenie to zostało przeprowadzone przez Koordynatora KIS. Była to pierwsza forma wsparcia w projekcie, w której brali udział uczestnicy/uczestniczki projektu. Celem szkolenia było podniesienie świadomości ww. osób w zakresie m.in równego traktowania kobiet i mężczyzn, zrozumienie czym są i jak działają stereotypy płci, w szczególności na rynku pracy i w obszarze danego projektu.  Z uwagi na to, iż uczestnikami KIS są osoby niepełnosprawne istotne było zapoznanie wszystkich obecnych na szkoleniu z pojęciem niepełnosprawności i ewolucją podejścia do niepełnosprawności. Podsumowując: uczestnikom/uczestniczkom zostały przedstawione kluczowe pojęcia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji. Po rozpoczęciu udziału w projekcie pracownik socjalny  podpisał z uczestnikami  KIS kontrakt socjalny. Ponadto z ww. osobami zostały zawarte umowy uczestnictwa w projekcie.  Uczestnicy zostali również zaznajomieni z Regulaminem Uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w Jaśle.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress