logo-bip   

Informacja dotycząca dodatku osłonowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, wnioskodawcy, którzy we wniosku o dodatek osłonowy wskazali adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku osłonowego otrzymają na wskazany adres e-mail.

Wnioskodawcy, którzy nie wskazali adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku osłonowego będą mogli odebrać w siedzibie Ośrodka. Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress