logo-bip   

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress