logo-bip   

W listopadzie i grudniu 2021 r.

W listopadzie i grudniu 2021 r. w Klubie Integracji Społecznej zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Osoby uczestniczyły w zajęciach z zakresu poradnictwa prawnego, poradnictwa zawodowego, wykładach z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęciach grup samopomocowych. Uczestnikom przedstawiono oferty pracy z otwartego rynku pracy, jak również poinformowano o możliwościach zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej z terenu miasta Jasła.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress