logo-bip   

Seniorze zostań w domu – skorzystaj z pomocy!

Przypominamy, że Miasto Jasło realizuje rządowy  program „Wspieraj Seniora”, którego celem jest pomoc seniorom w wieku 70 lat i więcej. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, po to by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.

Wsparciem objęci mogą być seniorzy w wieku 70 lat i więcej, a w szczególnych przypadkach również osoby przed 70 rokiem życia, którzy w obowiązującym stanie pandemii powinni pozostać w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz w razie potrzeby wykonywanie czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Co ważne udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawane na drodze administracyjnej.

Jak senior może uzyskać pomoc:

  • senior (70+) dzwoni na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11 lub na numer MOPS w Jaśle 13 446 43 28, w godzinach pracy Ośrodka poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.
  • pracownik MOPS w Jaśle kontaktuje się z seniorem i ustala usługę wsparcia
  • usługi wsparcia będą realizowane przez pracowników Ośrodka oraz przez wolontariuszy.
  • koszt zakupów pokrywa senior, który pieniądze przekazuje przed dokonaniem zakupów.

Program, który będzie realizowany do  31 grudnia 2021r., dofinansowany jest z budżetu państwa.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress