logo-bip   

Kampania „16 Dni Bez Przemocy” potrwa od 25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.

16 Dni Kampanii Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada –  Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia – Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowiek. To dobry czas na zwrócenie uwagi na kwestie wszelkich form przemocy, stosowanych wobec kobiet.

Biała wstążka to symbol kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”.

Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress