logo-bip   

Spotkania w ramach projekt „Jasło przeciwko przemocy”

W związku z realizacją przez MOPS w Jaśle projektu „Jasło przeciwko przemocy”, w Dziennym Domu odbyły się prelekcje dla seniorów. Spotkania dotyczyły zjawiska przemocy, w tym wobec osób starszych, funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i wchodzących w jego skład instytucji oraz procedury „Niebieskie Karty”. W ramach projektu seniorzy mieli również możliwość uzyskania informacji na temat aktów prawnych związanych z problematyką przemocy w rodzinie.

W trakcie spotkań zarówno z radcą prawnym jak i z pracownikami socjalnymi uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą jakże ważnego w dzisiejszym świecie problemu.

Projekt „Jasło przeciwko przemocy” dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress