logo-bip   

Ankieta dla mieszkańców miasta Jasła dotycząca występowania zjawiska przemocy w rodzinie

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną zawarte w „Diagnozie zjawiska problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła wraz z ustaleniem odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz analizie czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z uwzględnieniem wpływu pandemii na zjawisko przemocy w rodzinie”. Działanie zgodne z zadaniem 2.2.2 projektu ,,Jasło przeciwko przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” edycja 2021.

Link do ankiety

Dziękujemy za uzupełnienie ankiety!

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress