logo-bip   

Rekrutacja do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że prowadzi rekrutację do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie do dnia 31.08.2021r. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub osobiste w MOPS w Jaśle do koordynatora projektu Pani Marii Gaweł (tel. 1349147000, pokój 109) w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30-14:30.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress