logo-bip   

Wydawanie żywności

 

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 26 do 28 lipca 2021r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz.1876 ze zm. ) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz.1358) tj. kwoty 1 542,20  zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolna 25 lub pod numerem telefonu: 13 446 71 30 lub u swoich pracowników socjalnych.

WYMAGANE JEST OD OSÓB ODBIERAJĄCYCH PRZESTRZEGANIE REŻIMU SANITARNEGO – maseczka ochronna, zachowanie odległości.

PROSIMY ABY PRZYCHODZIŁY OSOBY ZDROWE.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress