logo-bip   

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok ( sporządzany zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych)

Pozycja planuPrzedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia usługa/dostawaOrientacyjna wartość zamówienia w zł Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamowienia Informacje dodatkowePrzewidywany termin wszczęcia postępowania
1Zatrudnienie Asystenta osobistego osoby niepelnosprawnej. Dzialanie w ramach " Porgramu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021". Działanie w ramach Funduszu Solidarnościowego.usługa472000Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZPII kwartał 2021
(-)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaśle
Dorota Lignar

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress