logo-bip   

W miesiącu lutym…

W lutym 2021 r. rozpoczęły się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej.

Jako pierwsze odbyło się  spotkanie organizacyjne podczas, którego uczestnicy zostali zapoznani z zasadami działania KIS, oferowanymi formami wsparcia z jakich będą mogli korzystać w ciągu całego roku.

Kolejnymi formami wsparcia w bieżącym miesiącu było poradnictwo prawne oraz warsztaty integracyjne.

Podczas warsztatów integracyjnych uczestnicy przedstawili się, przybliżyli swoją obecną sytuację życiową i zawodową.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress