logo-bip   

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że zostały wprowadzone zmiany w wytycznych dotyczących realizacji PO PŻ – Podprogram 2020 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego.  Oznacza to, że z pomocy żywnościowej będą mogły skorzystać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 220% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2020 jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress