logo-bip   

Informacje o działaniach w KIS podejmowanych od IX – XII 2020

W miesiącu wrześniu 2020r. w ramach działalności KIS odbyły się zajęcia zaplanowane w harmonogramie tj. zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęciach grup samopomocowych, poradnictwo prawne oraz poradnictwo zawodowe.

W ostatnim kwartale 2020r. w ramach Klubu Integracji Społecznej uczestnicy udział z zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień, warsztatach skutecznej komunikacji, zajęciach grup samopomocowych. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w grudniu 2020r. grupę uczestników KIS w Jaśle uczestniczących w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień podzielono na 2 grupy i zajęcia każdej z tych grup trwały po 1 h (zgodnie z pierwotnym harmonogramem w ww. zajęciach uczestniczyć ma tylko jedna grupa a zajęcia mają trwać 2h). Oprócz zajęć odbywających się wg harmonogramu odbyło się spotkanie uczestników KIS z przedstawicielami lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle. Podczas spotkania beneficjenci zapoznali się z formami wsparcia jakie oferuje OWES na kolejne dwa lata. Spotkanie było wprowadzeniem do szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

5 listopada odbyło się szkolenie dla uczestników KIS prowadzone przez doradcę kluczowego OWES Jasło z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Z racji zaostrzenia zasad sanitarnych szkolenie było w formie online.

Od 1 października do 31 grudnia r. odbywa się staż zawodowy zorganizowany przez KIS. Celem stażu jest zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Za udział w stażu wypłacane jest stypendium stażowe.

Poradnictwo prawne świadczone w ramach Klubu Integracji Społecznej do chwili obecnej świadczone jest wyłącznie drogą telefoniczną.

Ostatnią planowaną formą wsparcia dla uczestników KIS będą zajęcia z poradnictwa zawodowego zaplanowane na grudzień 2020r.

Od stycznia 2021r. rozpoczyna się  rekrutacja na kolejny rok działalności Klubu Integracji Społecznej.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress