logo-bip   

W miesiącu czerwcu…

W miesiącu czerwcu do Klubu Integracji Społecznej zostali zrekrutowani nowi uczestnicy. Od lipca 2020 r. osoby, które rozpoczęły udział w KIS początkiem roku oraz nowo zrekrutowani uczestnicy rozpoczęli prace społecznie użyteczne. Prace trwają od lipca do końca września 2020. Prace społecznie użyteczne podjęło 9 uczestników KIS. W ostatnim tygodniu lipca odbyły się warsztaty efektywnego gospodarowania budżetem domowym i czasem dla 1 grupy uczestników. Poza wymienionymi nowymi formami wsparcia w lipcu jak co miesiąc  odbyły się porady prawne, poradnictwo zawodowe, grupa samopomocowa oraz wykład na temat uzależnień.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress