logo-bip   

Opieka wytchnieniowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

            Program skierowany jest do dzieci  z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,  których członkowie rodzin lub opiekunowie  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami.

 

Wymagane dokumenty:

  • w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
  • karata pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, uzupełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę, pielęgniarkę;
  • wniosek strony o przyznanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

 

Postępowanie w sprawie przyznania ww. pomocy będzie prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

Program Ministra Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress