logo-bip   

STYPENDIUM SZKOLNE

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:

od 1 – 15 września 2020.

Nie zachowanie w/w terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego będzie skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress