logo-bip   

Zajęcia Klubu Integracji Społecznej

Pierwsze zajęcia Klubu Integracji Społecznej rozpoczęły się w lutym 2020 r.

W miesiącu lutym odbyło się spotkanie organizacyjne, warsztaty integracyjne oraz poradnictwo prawne. Uczestnicy zostali poinformowani o możliwościach wsparcia w ramach ośrodka wsparcia ekonomii społecznej działającego na terenie miasta Jasła.

W związku z pandemią COVID – 19 Klub Integracji Społecznej w Jaśle zawiesił swoją działalność od 26.03.2020r. do 25.05.2020r.

W dniu 25.05.2020 r. została wznowiona działalność Klubu Integracji Społecznej w Jaśle. Zajęcia odbywają się z zachowaniem standardów sanitarnych w oparciu o rekomendacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uczestnicy otrzymują maseczki i rękawiczki, podczas zajęć zachowany jest odstęp 2 m, zajęcia odbywają się w mniejszych grupach. Uczestnicy wykazują się dużym zdyscyplinowaniem dotyczącym zaistniałej sytuacji.

W m-cu maju 2020r. odbyło się spotkanie organizacyjne, dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z przyjętymi procedurami zwalczania COVID-19.

W miesiącu czerwcu 2020 r. w Klubie Integracji Społecznej w Jaśle odbyło się poradnictwo prawne, poradnictwo zawodowe, spotkanie z zakresu profilaktyki uzależnień.

Rekrutacja do KIS odbywa się w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach KIS mogą składać dokumenty rekrutacyjne wraz z wymaganą dokumentacją w biurze Koordynatora KIS. KIS dysponuje 30 miejscami, nadal są wolne miejsca.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress