logo-bip   
KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - WAŻNE INFORMACJE

Wydawanie żywności

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: od 11 marca do 13 marca 2020r. w godzinach od 8:00 do 12:00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle  wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 . Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm. ) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1358) tj. kwoty 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolna 25 lub pod numerem telefonu: 13 446 71 30 lub u swoich pracowników socjalnych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress