logo-bip   

Informacja dotycząca osób bezdomnych i zagrożonych wychłodzeniem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że osoby bezdomne i zagrożone wychłodzeniem mogą uzyskać pomoc w następujących formach:

  • pomoc finansowa (w tym na zakup opału), rzeczowa i usługowa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004.r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 2019r. poz. 1507 ze zmianami);
  • schronienie osobom bezdomnym w ogrzewalni i schronisku dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Jaśle zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 2019r. poz. 1507 ze zmianami);
  • pomoc w formie gorących posiłków wydawanych w kuchni dla ubogich Caritas w Jaśle zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004.r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 2019r. poz. 1507 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr XXVII/207/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2004r. w sprawie wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Jasło z zakresu pomocy społecznej, Uchwały Nr III/21/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe;
  • osoby mogą również skorzystać z akcji społecznej „Wymiana Ciepła”, dzięki której całodobowo mają możliwość zaopatrzyć się w dostępną odzież znajdującą się w garażu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress