logo-bip   

Dzienny Dom Pomocy dla Osób starszych w Jaśle – „Aktywny – Senior”

Od stycznia 2020r. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle funkcjonuje w oparciu o projekt Dzienny Dom Pomocy dla Osób starszych w Jaśle – „Aktywny – Senior” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, który zakłada także świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Docelowo wsparciem Dziennego Domu może zostać objętych 29 osób w wieku 60+, zamieszkałych na ternie miasta Jasła, niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 • Wsparcie jakie obecnie jest realizowane w Dziennym Domu to:
 • Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone przez opiekunów w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • Zajęcia zwiększające sprawność fizyczną realizowane przez fizjoterapeutę;
 • Terapia zajęciowa obejmująca mi.in. muzykoterapię, choreoterapię, papieroplastykę artteterapię, ogrodoterapię, decupage, zajęcia krawieckie, zajęcia kulinarne. Zajęcia w ramach terapii odbywają się w podziale na grupy tematyczne;
 • Zajęcia rekreacyjno – towarzyskie polegające na wspólnym czytaniu prasy, książek, oglądaniu TV, grach towarzyskich, spacerach, prowadzone przez opiekunów DDP;
  Praca socjalna.

Ponadto do realizacji zaplanowana jest również:

 • Psychoterapia indywidualna i grupowa;
 • Wyjścia do placówek kulturalnych;
 • Wyjazdy kulturalno – rekreacyjne;
 • Warsztaty edukacyjne;
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne.

Powyższe formy wsparcia świadczone są w sposób zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników Dziennego Domu. Ścieżka udziału osób w formach wsparcia jest określana na podstawie analizy sytuacji osób przez pracownika socjalnego w oparciu o kontrakt socjalny.

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oprócz ww. wsparcia mają zapewnione także dwa posiłki dziennie, śniadanie i obiad. Ponadto dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się zapewniony jest dowóz z miejsca zamieszkania do i z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress