logo-bip   

Podsumowanie odbywających się form wsparcia w projekcie “Kreatywni i Samodzielni” (wrzesień – grudzień 2019r.)

1. W dniach od 04.11.2019r. do 13.11.2019r. 8 uczestniczek oraz 2 uczestników projektu tj. osób długotrwale bezrobotnych brało udział w warsztatach efektywnego gospodarowania czasem. Była to druga tura warsztatów w ramach II edycji projektu, pierwsza tura zajęć, w której uczestniczyły osoby niepełnosprawne bierne zawodowo odbyła się w maju 2019r. Podczas warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę oraz umiejętności w zakresie skutecznego gospodarowania czasem.
Warsztaty odbywały się w siedzibie KIS, obejmowały łącznie 16h zajęć. Wszyscy uczestnicy warsztatów zwiększyli swoją wiedzę w zakresie efektywnego gospodarowania czasem. Osobom biorącym udział w warsztatach zapewniono catering oraz materiały szkoleniowe.
Również 13.11.2019r. zakończyły się „ABC emocji” grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji emocjonalnej” dla grupy uczestników długotrwale bezrobotnych. Uczestnicy oraz uczestniczki projektu (16 osób) przez cztery miesiące spotykali się dwa razy w miesiącu z psychologiem. Dzięki udziałowi w spotkaniach wszystkie osoby wzmocniły swoją samoocenę i poczucie własnej wartości.

2. W dniach od 2 grudnia 2019r. do 3 grudnia 2019r. odbyły się warsztaty z wizażu dla drugiej grupy uczestników tj. dla 12 osób długotrwale bezrobotnych. Na warsztatach poruszone zostały tematy związane z wizerunkiem oraz z umiejętnościami autoprezentacji. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zwiększyli również swoją wiedzę o takie zagadnienia jak analiza kolorystyczna, typ sylwetki, dobór fryzur, właściwy ubiór damski i męski (dress code), zasady savoir vivre na rozmowie kwalifikacyjnej i w miejscu pracy. Uczestniczy wykazali się dużą ambicją i kreatywnością na prowadzonych zajęciach i aktywnie uczestniczyli w zadaniach. Podczas zajęć każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały szkoleniowe, skorzystał z cateringu.

3. W dniach od 3 grudnia 2019r. do 16 grudnia 2019r. w ramach reintegracji zawodowej odbyły się warsztaty „ABC przedsiębiorczości” w których wzięło udział 7 uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo. Na warsztatach obejmujących łącznie 60h zajęć uczestnikom oraz uczestniczkom zapewniono catering m.in. w postaci dania obiadowego oraz materiały szkoleniowe. Z przeprowadzonych testu wynika, iż wszyscy uczestnicy uzyskali wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia dzielności gospodarczej.

 

4. W grudniu 2019r. zakończyły się w projekcie trzymiesięczne staże zawodowe. W sumie staże zawodowe w ramach projektu zakończyło 10 osób. Uczestnicy i uczestniczki projektu zdobywali/ły nowe umiejętności zawodowe u jasielskich pracodawców od 02.09.2019r. Osoby te odbywały staż na stanowiskach: robotnik gospodarczy oraz kasjer sprzedawca. Stażyści i stażystki za udział otrzymywali stypendia stażowe.

 

5. Dnia 30.12.2019r. odbyła się ostatnia kawiarenka klubowa. Uczestnicy oraz uczestniczki projektu mieli możliwość wypowiedzenia się na temat działalności Klubu Integracji Społecznej, organizowanych form wsparcia w projekcie, wypełnili również końcową ankietę satysfakcji. Na spotkaniu wskazano również uczestnikom i uczestniczkom projektu jak praktycznie wykorzystać zdobytą w projekcie wiedzę i umiejętności na rynku pracy

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress