logo-bip   

Nabór do Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza osoby niesamodzielne w wieku 60+, zamieszkałe na terenie miasta Jasła do udziału w projekcie „Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – Aktywny Senior”.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress