logo-bip   
KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - WAŻNE INFORMACJE

Oferta pracy – terapeuta zajęciowy

Osoby zainteresowane pracą w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle funkcjonującym w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle zapraszamy do składania aplikacji (CV) w sekretariacie MOPS Jasło, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło do dnia 15.11.2019 r.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuty zajęciowy lub ukończone studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa lub ukończoną szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskany tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,
 • posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego

Dodatkowe informacje:

 • umowa na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
 • stanowisko: terapeuta zajęciowy
 • wymiar czasu pracy: ½ etatu
 • w ramach terapii prowadzone będą zajęcia m.in.: plastyczne, muzyczne, wspierające ruchowo, które obejmą obejmie m.in.: arteterapię (zajęcia plastyczne, decoupage, papieroplastyka,
 • origami), muzykoterapię, choreoterapię, zajęcia krawieckie, zajęcia ogrodnicze, zajęcia kulinarne. Uczestnicy terapii: osoby 60+.

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło
tel./fax. 13 446 4328
e-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 13 446 43 28, e-mail: mopsjaslo@mopsjaslo.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mopsjaslo.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 3. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż 3 miesiące od wyboru kandydata.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych ani innym odbiorcą.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podanie o pracę/CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress