logo-bip   

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle

W dniu 21.05.2019 r. wolontariusze współpracujący z  MOPS w Jaśle uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych stanach zagrożenia życia. Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o standardy obowiązujące w medycynie ratunkowej oraz wieloletnie doświadczenie prowadzącego szkolenie ratownika medycznego, pracującego na co dzień w zespole Państwowego Ratownictwa Medycznego. W trakcie spotkania wolontariusze zapoznali się z zagadnieniami pierwszej pomocy oraz zasadami postępowania w przypadku konieczności  wezwania pomocy do osoby poszkodowanej, nauczyli się rozpoznawać nagłe stany zagrożenia życia oraz dowiedzieli się jak należy pomóc osobie nieprzytomnej w przypadku zatrzymania u niej krążenia i oddychania. Zapoznali się również z postępowaniem w przypadku krwotoków, ran, złamań oraz padaczki i zadławienia, ponadto ćwiczyli na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową. Nabyte przez wolontariuszy umiejętności mogą okazać się dla nich niezwykle pomocne w przypadku styczności z zagrożeniem czyjegoś życia i zdrowia.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress