logo-bip   

Podsumowanie odbywających się w miesiącu form wsparcia w projekcie “Kreatywni i Samodzielni”  (maj –czerwiec 2019r.)

  1. W Klubie Integracji Społecznej kontynuowane są zajęcia z arteterapii pn. „Arteterapia sposobem na stres”, w których bierze udział dziewięć uczestników/uczestniczek niepełnosprawnych biernych zawodowo. Arteterapia potrwa do lipca 2019r.

 

  1. Uczestnicy oraz uczestniczki projektu dwa razy w miesiącu spotykają się z psychologiem w ramach tzw. „ABC emocji” grupowych zajęć  psychoedukacyjnych rozwijania inteligencji emocjonalnej”.  Realizację zajęć planuje się do lipca 2019r. Grupa uczestników długotrwale bezrobotnych rozpocznie zajęcia w sierpniu 2019r.

 

  1. Piętnaście osób korzysta w KIS ze wsparcia psychologa w ramach dwóch grup samopomocowych. Zajęcia również zakończą się w lipcu 2019r.

 

  1. W dniach 06 – 07 czerwca 2019r. odbyły się warsztaty z wizażu „Nowy Ja” (grupa niepełnosprawnych biernych zawodowo). Na warsztatach poruszone zostały tematy związane z wizerunkiem oraz z umiejętnościami autoprezentacji. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zwiększyli również swoją wiedzę o takie zagadnienia jak analiza kolorystyczna, typ sylwetki, dobór fryzur, właściwy ubiór damski i męski (dress code), zasady savoir vivre na rozmowie kwalifikacyjnej i w miejscu pracy. Podczas zajęć każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały szkoleniowe, skorzystał z cateringu. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali opinię specjalisty oraz certyfikaty. W miesiącu grudniu 2019r. ww. warsztaty zostaną przeprowadzone dla grupy uczestników długotrwale bezrobotnych.

 

  1. Od 23.05.2019r. do 30.05.2019r. 10 uczestników projektu tj. uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo brało udział w warsztatach efektywnego gospodarowania czasem. Podczas warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę oraz umiejętności w zakresie skutecznego gospodarowania czasem. Program zajęć obejmował następującą tematykę: psychologia zarządzania czasem, warunki operacyjności celów, sztuka planowania działań długoterminowych I krótkoterminowych, bariery utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu w pracy, styl życia wspomagający zarządzanie sobą w czasie. Warsztaty odbywały się w siedzibie KIS przez 4 dni w wymiarze 4 h. Druga tura spotkań dla uczestników długotrwale bezrobotnych przewidziana jest na listopad-grudzień 2019r.

 

Osoby uczestniczą również w spotkaniach kawiarenki klubowej organizowanej oraz prowadzonej przez Koordynatora Klubu Integracji Społecznej. Dnia 24.05.2019r. Koordynator KIS zorganizował dla nowych uczestników/uczestniczek projektu tj. dla 3 osób szkolenie z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress