logo-bip   

Indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z badaniem preferencji i zainteresowań (II edycja)

Od 1 marca 2019r. do 8 marca 2019r. odbyło się w KIS  indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z badaniem preferencji i zainteresowań. W przypadku uczestników/uczestniczek projektu niepełnosprawnych biernych zawodowo był to kolejny etap diagnostyczny w projekcie. Podczas dwóch dwugodzinnych spotkań doradca zawodowy omówił z uczestnikami i uczestniczkami projektu ich bieżącą sytuację zawodową, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej, zainteresowania i oczekiwania związane z zawodem, zebrał informacje na temat ich predyspozycji zdrowotnych. Na podstawie zebranych informacji doradca zawodowy zaplanował wraz z uczestnikami oraz uczestniczkami projektu dalsze kroki postępowania i dokonał ustaleń jakie działania zrealizują oni/one po zakończeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego w projekcie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress