logo-bip   

Indywidualna diagnoza osobowościowa (II edycja)

Dnia 14 lutego 2019r. rozpoczęły się w KIS spotkania indywidualnej diagnozie osobowościowej (IDO), której głównym celem jest ustalenie dalszej ścieżki udziału osób w projekcie. Podczas dwóch dwugodzinnych spotkań z psychologiem zostanie zbadany potencjał osobowościowy uczestników/uczestniczek projektu, zostaną ocenione ich mocne oraz słabe strony osobowościowe, zdiagnozowane umiejętności psychospołeczne. Uczestnicy będą również wspólnie z psychologiem wartościować swoje cele życiowe. W spotkaniach – które potrwają do 19 marca 2019r. biorą udział wszyscy uczestnicy/uczestniczki projektu. Na zakończenie udziału w ww. formie wsparcia w ramach reintegracji społecznej osoby otrzymają opinie sporządzone przez prowadzącego oraz certyfikaty ukończenia IDO.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress