logo-bip   

Rozpoczęcie działań w ramach Klubu Integracji Społecznej w ramach II edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni”

W dniu 30.01.2019r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminowania osób niepełnosprawnych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Koordynatora KIS. Była to pierwsza forma wsparcia w projekcie, w której wzięło udział 30 osób, tj. 12 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 18 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy. Celem szkolenia było podniesienie świadomości ww. osób w zakresie m.in równego traktowania kobiet i mężczyzn, zrozumienie czym są i jak działają stereotypy płci, w szczególności na rynku pracy i w obszarze danego projektu.  Z uwagi na to, iż uczestnikami KIS są m.in. osoby niepełnosprawne istotne było zapoznanie wszystkich obecnych na szkoleniu z pojęciem niepełnosprawności i ewolucją podejścia do niepełnosprawności. Podsumowując: uczestnikom/uczestniczkom zostały przedstawione kluczowe pojęcia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress