logo-bip   

Zakończenie staży zawodowych

Dnia 21 grudnia 2018r. ostatni uczestnik projektu zakończył staż zawodowy. W sumie trzymiesięczne staże zawodowe w ramach projektu zakończyło 9 osób. Uczestnicy i uczestniczki projektu zdobywali/ły nowe umiejętności zawodowe u jasielskich pracodawców od 03.09.2018r. Osoby te odbywały staż na następujących stanowiskach: grafik komputerowy, opiekunka dziecięca, robotnik gospodarczy oraz pomoc kuchenna. Stażyści i stażystki za udział otrzymywali stypendia stażowe.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress