logo-bip   

Warsztaty „ABC przedsiębiorczości”

W dniach od 4 grudnia 2018r. do 17 grudnia 2018r. w ramach reintegracji zawodowej odbyły się warsztaty „ABC przedsiębiorczości” w których wzięło udział 7 uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo. Na warsztatach obejmujących łącznie 60h zajęć omówiono m.in. następujące zagadnienia: podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących form zatrudnienia oraz samozatrudnienia; zapoznano uczestników z procedurą rejestracyjną działalności gospodarczej, z regulacjami prawnymi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; wizerunkiem przedsiębiorstwa, badaniami rynku, badaniami konkurencji, etyką przedsiębiorcy; podatkami w działalności gospodarczej, zasadami rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS wymogami stawianymi dokumentom księgowym; zarządzaniem przedsiębiorstwem i prowadzeniem firmy, strukturą organizacyjną firmy, źródłami finansowania firmy: leasingiem i dzierżawą. Uczestnikom oraz uczestniczkom zapewniono catering m.in. w postaci dania obiadowego oraz materiały szkoleniowe. Z przeprowadzonych testu wynika, iż wszyscy uczestnicy uzyskali wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia dzielności gospodarczej.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress