logo-bip   

Warsztaty efektywnego gospodarowania czasem

W dniach od 22.11.2018r. do 29.11.2018r. 10 uczestniczek projektu tj. uczestników długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zawodowo brało udział w warsztatach efektywnego gospodarowania czasem. Była to druga tura warsztatów w ramach  I edycji projektu, pierwsza tura zajęć, w której uczestniczyły osoby niepełnosprawne bierne zawodowo odbyła się w maju br. Podczas warsztatów prowadzonych przez doświadczoną specjalistkę uczestnicy zdobywali wiedzę oraz umiejętności w zakresie skutecznego gospodarowania czasem. Program zajęć obejmował m.in psychologię zarządzania czasem, sztukę planowania działań długoterminowych I krótkoterminowych, bariery utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu w pracy, styl życia wspomagający zarządzanie sobą w czasie.

Warsztaty odbywały się w siedzibie KIS, obejmowały łącznie 16h zajęć. Wszyscy uczestnicy  warsztatów zwiększyli swoją wiedzę w zakresie efektywnego gospodarowania czasem. Osobom biorącym udział w warsztatach zapewniono catering oraz materiały szkoleniowe.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress