logo-bip   

Warsztaty Świadomego Rodzicielstwa

W listopadzie 2018r. rozpoczęto realizację Warsztatów Świadomego Rodzicielstwa. Warsztaty prowadzone są w dwóch grupach, z których skorzysta łącznie 50 osób, będących uczestnikami projektu „Kierunek-Rodzina”. Zakres tematyczny prowadzonych zajęć obejmuje m.in. kształtowanie poczucia wartości dziecka, samopoznanie jako narzędzie budowania relacji z dzieckiem, trening skutecznej komunikacji (komunikacje werbalną i niewerbalną, rodzaje pytań, komunikaty typu Ja, elementy języka perswazji), konstruktywną krytykę (powszechne błędy komunikacyjne, zasady prawidłowej pochwały, jak być konsekwentnym, jak uczuć samodzielności nie odbierając zasług), a także trening emocjonalny (nazywanie i wyrażanie emocji, akceptowanie emocji negatywnych u siebie i u dziecka), elementy psychologii rozwojowej (etapy rozwoju, kryzysy, potrzeby i zadania rozwojowe, zdarzenia krytyczne) oraz mity społeczne na temat roli kobiety i mężczyzny. Warsztaty potrwają do grudnia 2018r.Celem zajęć jest zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych uczestników warsztatów.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress