logo-bip   

26.10.2018 r. Spotkanie Dzień Seniora w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle

Z okazji obchodzonego w październiku Dnia Seniora, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle zorganizował z tej okazji spotkanie, które odbyło w dniu 26.10.2018 r. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle. Dla zaproszonych gości przygotowano słodki poczęstunek, w trakcie którego Seniorzy wysłuchali prelekcji na  tematy dotyczące likwidacji barier funkcjonalnych w ich codziennym życiu oraz działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach polityki senioralnej. Powiatowy Rzecznik Konsumenta tłumaczył zebranym Seniorom jak „nie dać się oszukać”, zaś obecny na spotkaniu policjant ostrzegał przed aktualnymi zagrożeniami ze strony oszustów. Na zakończenie odbył się pokaz samoobrony. Wszyscy Uczestnicy mogli skorzystać z pomiaru ciśnienia oraz sprawdzić poziom cukru. Przygotowano dla nich również ciekawe upominki. Dziękujemy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
w Jaśle za zaproszenie, a także za uzyskane na spotkaniu informacje, mogące okazać się bardzo przydatne w codziennym życiu.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress