logo-bip   

Warsztaty „Ucz się inteligentnie”

We wrześniu 2018r. rozpoczęto realizację 48 godzinnych warsztatów z zakresu technik efektywnego uczenia się „Ucz się inteligentnie” wraz  z 12 godzinnym modułem treningu radzenia sobie ze stresem oraz panowania nad emocjami. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu i ich realizacja zakończy się w listopadzie 2018r. Warsztaty prowadzone są w podziale na 2 grupy wiekowe, z których korzysta 14 osób (dzieci i młodzieży będących uczestnikami projektu „Kierunek-Rodzina”). Ich uczestnicy zgłębią wiedzę i umiejętności z zakresu technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania, ćwiczeń stymulujących pamięć i koncentrację uwagi, techniki notowania- Mind Mapping, ćwiczeń czytania ze zrozumieniem, ukazania sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresu, ,  a także treningu relaksacyjnego, kreatywnego rozwiązywania problemów, wizualizacji-metody na stres i motywację, rozwijania samodzielności własnych emocji i uczuć, wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz komunikacji interpersonalnej.

Głównym założeniem warsztatów jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresie technik efektywnego uczenia się oraz rozwoju ich kompetencji społecznych i komunikacyjnych, a także wzmocnienie wiary w siebie i swoje możliwości.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress