logo-bip   

Warsztaty profilaktyczne „Bądź sobą”

We wrześniu 2018r. rozpoczęły się warsztaty profilaktyczne pn. „Bądź sobą”, w których uczestniczy 10 osób- dzieci i młodzież uzależniona lub zagrożona negatywnymi zjawiskami społecznymi tj. uzależniona od gier, komputera, TV, Internetu będących uczestnikami projektu „Kierunek-Rodzina”. Program warsztatów to m.in.: dorastanie jako etap eksperymentowania, rozpoznanie własnych przekonań, barier i problemów związanych z rozumieniem specyfiki uzależnień, alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u młodzieży, ukazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresu, złości i agresji, a także kreatywne rozwiązywanie konfliktów, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne wybory i decyzje, wzmocnienie poczucia własnej wartości i kompetencji w zakresie asertywności.  Warsztaty odbywają się w każdy czwartek w godzinach popołudniowych i potrwają do listopada.

Celem warsztatów jest wzrost świadomości dzieci i młodzieży w zakresie problematyki uzależnień.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress