logo-bip   

Staże zawodowe

W dniu 03.09.2018r. dziesięcioro uczestników Klubu Integracji Społecznej w Jaśle rozpoczęło trzymiesięczne staże zawodowe. Staże są kontynuacją ścieżki reintegracji zawodowej dla uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo wypracowanej na początku projektu podczas pracy z doradcami zawodowymi / Indywidualny Plan Działania/ i psychologiem. Staże zawodowe odbywają się w instytucjach i u pracodawców z terenu miasta Jasła. Realizacja staży obejmuje te same grupy zawodów, w ramach których uczestnicy ukończyli wcześniej kursy zawodowe tj. pomoc kuchenna, opiekunka dziecięca, grafik komputerowy i robotnik gospodarczy z uprawieniami w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych do 1 kV. Podczas stażu ww. osoby otrzymują stypendia stażowe.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress