logo-bip   

Sala doświadczenia świata

W miesiącu sierpniu 2018r. zakończyły się zajęcia w Sali doświadczenia świata, w których uczestniczyło sześć niepełnosprawnych dzieci (w podziale na dwie grupy trzyosobowe). Zajęcia prowadzone były w miesiącu lipcu i sierpniu, których celem było oswojenie dzieci z różnymi bodźcami, lepsze rozumienie otoczenia, motywowanie do podejmowania aktywności, rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej, wywołanie zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa. Zajęcia były dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress