logo-bip   

Warsztaty z ABC emocji

W dniu 23.08.2018 r. grupa 16 osób długotrwale bezrobotnych rozpoczęła cykl warsztatów z ABC emocji. W ramach warsztatów odbywają się zajęcia z psychologiem po 2 spotkania w miesiącu w okresie od sierpnia do listopada. Zakres tematyczny zajęć obejmuje: komunikację społeczną, asertywność, wzmocnienie własnej samooceny i poczucia wartości, naukę obierania celów i sposób ich realizacji, rozumienie swoich i cudzych uczuć, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych oraz naukę podejmowania decyzji.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress