logo-bip   

Spotkanie na temat ekonomii społecznej realizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle

Dnia 20 lipca 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie na temat ekonomii społecznej realizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach kawiarenki klubowej przy projekcie „Kreatywni i Samodzielni”. Uczestnicy spotkania pozyskali wiedzę na temat zakładania działalności w obszarze ekonomii społecznej. Uczestnicy bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i zadawali pytania prowadzącym. W przyszłości planowane są kolejne spotkania związane z tym tematem.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress