logo-bip   

Wyjazdowe warsztaty Rodzic-Dziecko

W dniach 25-27.06.2018r. odbyły się wyjazdowe warsztaty „Rodzic-Dziecko”-Rola aktywnego spędzania czasu wolnego w rodzinie – teoria i praktyka w Zakopanym, z których skorzystało 50 osób – (rodzice i dzieci ) będących uczestnikami projektu. Warsztaty zostały podzielone na 3 moduły, które składały się z:

Treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców
Treningu umiejętności społecznych dla dzieci
Treningu zastępowania agresji ART z podziałem na 2 grupy rodzice i dzieci składający się z trzech powiązanych ze sobą składowych:

– trening umiejętności społecznych, uczący co robić aby osiągnąć sukcesy społeczne
– trening kontroli złości, uczący czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego
– wnioskowanie moralne, uczące rozważań różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiednich i dojrzałych decyzji

Ponadto dla uczestników warsztatów zorganizowano zajęcia integracyjne w postaci gier i zabaw, a także zwiedzanie okolicy i wspólny grill, których celem było umocnienia relacji pomiędzy rodzicem, a dzieckiem, pobudzanie i mobilizowanie do wspólnego, kreatywnego, twórczego i jednocześnie aktywnego wykorzystania czasu wolnego.

Głównym celem warsztatów było zwiększenie umiejętności i wskazanie wartości efektywnego spędzania czasu wolnego, tworzenie właściwych relacji i więzi w rodzinie oraz integracja rodziny.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress