logo-bip   

Warsztaty efektywnego gospodarowania czasem

W dniach od 15.05.2018r. do 18.05.2018r. 10 uczestników projektu tj. uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo brało udział w warsztatach efektywnego gospodarowania czasem. Podczas warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę oraz umiejętności w zakresie skutecznego gospodarowania czasem. Program zajęć obejmował następującą tematykę: psychologia zarządzania czasem, warunki operacyjności celów, sztuka planowania działań długoterminowych I krótkoterminowych, bariery utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu w pracy, styl życia wspomagający zarządzanie sobą w czasie. Warsztaty odbywały się w siedzibie KIS przez 4 dni w wymiarze 4 h. Druga tura spotkań dla uczestników długotrwale bezrobotnych przewidziana jest na listopad-grudzień 2018r.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress