logo-bip   

Warsztaty grupowe

W dniach od 05.04.2018r. do 12.04.2018r. 9 uczestników projektu (4 kobiety oraz 5 mężczyzn) tj. uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo brało udział w warsztatach grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy, które prowadził doradca zawodowy. Spotkania dotyczyły: aktywnego poszukiwanie pracy, przygotowania CV oraz listu motywacyjnego, podstaw prawa pracy, poznania charakterystyki pracy i struktury organizacyjnej w zakładzie pracy, rozmowy kwalifikacyjnej, opanowania technik negocjacji i mediacji. Podczas zajęć uczestnicy skompletowali indywidualne teczki dokumentów aplikacyjnych. Warsztaty odbywały się w siedzibie KIS przez 6 dni w wymiarze 4 h.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress