logo-bip   

Indywidualna diagnoza osobowościowa

W dniach od 12.03.2018r. do 30.03.2018r. uczestnicy oraz uczestniczki projektu (12 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 18 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy) brali udział w indywidualnej diagnozie osobowościowej, której głównym celem było ustalenie dalszej ścieżki ich udziału w projekcie. Podczas dwóch dwugodzinnych spotkań z psychologiem m.in zbadano potencjał osobowościowy uczestników/uczestniczek projektu, oceniono ich mocne oraz słabe strony osobowościowe, zdiagnozowano umiejętności psychospołeczne oraz dokonano wspólnego wartościowania celów życiowych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress