logo-bip   

Niskie temperatury

W związku z utrzymującymi się od kilku dni na terenie miasta Jasła ujemnymi temperaturami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła o przekazywanie wszelkich informacji o osobach narażonych na wychłodzenie organizmu, w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych.

Informacje należy przekazywać do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, przewodniczących zarządów osiedli jak również do służb porządkowych.

Wszelkie informacje na ten temat można również składać pod następującymi numerami telefonów:

  • 987 – bezpłatna infolinia działająca przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie – pod jej numerem można uzyskać informacje o placówkach udzielających schronienia osobą zagrożonym wychłodzeniem
  • (13) 44 643 28 – numer telefonu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
  • 997 – Policja
  • (13) 44 675 34 – Straż Miejska
  • (13) 44 656 02 – Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło
  • (13) 44 802 40 – Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Jaśle
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress