logo-bip   
KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - WAŻNE INFORMACJE

Szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminowania osób niepełnosprawnych

Dnia 20.02.2018r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminowania osób niepełnosprawnych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Koordynatora KIS. Jest to pierwsza forma wsparcia w projekcie w której brali udział uczestnicy/uczestniczki projektu.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress